Category Archives: Modlitby

Anjeličku Môj…

Anjeličku, môj strážničku,

sadnime si na lavičku.

Už ťa asi krídla bolia,

lietaš so mnou dookola,

strážiš si ma, chrániš si ma…

Deti strážiť to je drina.

Božie klbká nepokoja,

neposedia, nepostoja,

robia, ako radosť káže.

Premôžu ňou všetky stráže.

Anjeličku múdry, biely,

už ti krídla oťaželi.

Sadnime si na lavičku,

zlož si ruky pod hlavičku,

pospi si!

A na tú chvíľu,

kým mi sníček vráti silu,

kto to vezme?

Pán Boh z neba.

Bude stražiť mňa i teba.

Amen

Zdroj : Milan Rúfus báseň ,, Rozhovor v parku so Strážnym Anjelom”.

Modlitba rodičov.

Pane, urob ma lepším rodičom. Nauč ma rozumieť svojim deťom, trpezlivo počúvať, čo hovoria, a s láskou odpovedať na ich otázky. Nedovoľ, aby som im skákal do reči a škriepil sa s nimi. Urob ma takým zdvorilým, ako by som chcel, aby boli ony ku mne.
Daj mi odvahu priznať si previnenia voči svojim deťom a poprosiť ich o odpustenie, keď viem, že som im ublížil… Pomôž mi rásť s mojimi deťmi, zaobchádzať s nimi primerane ich veku, ale nech od nich nečakám úsudky a spôsoby dospelých ľudí. Nedovoľ mi olúpiť ich o možnosť dozrieť, myslieť, vyberať si a rozhodovať sa.
Svätý Gerard, verný Boží služobník, ty si svojím životom nasledoval príklad nášho Spasiteľa. Preto na tvoje orodovanie Boh udelil mnoho milostí. Prihováraj sa za nás, aby sme spoznávali Božiu vôľu vo svojom živote a veľkoryso ju prijali.
Amen.

Modlitba za rodičov…

Ježiško, idem sa Ti pomodliť,

pokým ma prídu k spánku uložiť.
Prosím Ťa najskôr sám za seba,
aby som bol dobrý ako treba.

Nechcem hnevať mamu, ocka.
Kamarát nech na mňa počká,
kým sa všetko naučím.
Za to sa Ti zaručím,

že obmedzím internet.
Radšej budem skúmať svet,
ako druhým radosť robiť.
Teraz už Ťa idem prosiť,

chráň mi mojich rodičov.
Daj im zdravia, dobrých snov
a nech majú zo mňa radosť,
keď sú mladí i na starosť.