ČAKRY – základný bioenergetický systém….

Základné pojmy

  • prána (indický pojem) = čchi / chi / ki / qi (čínsky pojem) – energia, pôvodná praenergia obsiahnutá v celom vesmíre. V ľudskom organizme sa nazýva tiež bioenergia.
  • nádí (India) = meridián (Čína) – energetické dráhy v ľudskom organizme, ktorými tečie prána.

 • čakra (India) – energetické centrum. Prijíma pránu z okolia – zo stravy a z vesmíru, spracúva ju, akumuluje ju, dodáva do nádí. Vyzerá ako rotujúci kužeľ, s vrcholom v mieche. Rotuje v smere hodinových ručičiek (ak sa pozeráme na ciferník na bruchu.).
  • sušumna, merudanda, ida, pingala (India) – najdôležitejšie energetické dráhy, ktoré sú uložené v mieche. Sušumna je na zadnej strane miechy (smerom k chrbtu), merudanda je vpredu (k hrudníku), ida je smerom k ľavej ruke a pingala je vpravo. Na sušumne ležia počiatočné body všetkých čakier (vrchol kužeľa).
  • aurálne telo = jemné telo = energetické telo = vibračné pole = biopole – energetický obal nášho fyzického tela. Tvorí energetický ochranný štít, obsahuje našu pamäť a tvorí ďalšie úrovne vedomia. Každá čakra vytvára zároveň jedno aurálne telo totožnej farby.
  • mantra – špeciálne slovo, ktoré zvukovou vibráciou pomáha roztočiť príslušnú čakru.

Čakry

Čakra – je energetické centrum človeka, ktoré sa podobá víru v tvare kužeľa. Čakra v indickom jazyku zvanom sanskrt znamená koleso, vír. Jogíni označujú čakry tiež slovom “lotos”, pretože indickí mnísi, ktorí po dlhom výcviku boli schopní čakry vidieť, ich videli ako kvety s určitým množstvom okvetných lístkov po bokoch.

Pohyb čakry – čakra sa otáča v smere hodinových ručičiek (ak máte hodinky položené na bruchu ciferníkom hore).

Množstvo energie v čakre je dané rýchlosťou jej otáčania.

U zdravého a mladého človeka sa všetky čakry točia rýchlo, majú rovnakú rýchlosť a kužeľ energie vyžaruje ďaleko pred telo. Ak sa niektorá čakra spomalí znamená to starnutie, alebo chorobu.

Rýchlosť otáčania je možné zvýšiť niekoľkými spôsobmi :

  • Fyzickými cvikmi – pomocou vybraných jogových cvičení zameraných na chrbticu (pozri cvičenie 5 Tibeťanov). Zvýšenie pružnosti chrbtice a namáhanie svalov v jej okolí spôsobuje uvoľnenie energetických blokád v chrbtici a zvýšenie energie v základných energetických dráhach v chrbtici cez ktoré prúdi energia do čakier.

 • Psychofyzickými cvičeniami – časť čínskych cvičení čchi-kung (alebo tiež tai-čchi) je zameraná na obnovenie toku energie v jednotlivých dráhach. Cvičebný systém je kombinácia fyzických cvikov a psychických cvičení zameraných na kontrolu vnútornej energie silou vôle.

 • Psychické cvičenia – priame roztáčanie čakier silou vôle a obrazotvornosti. Využíva sa k tomu predstava točiaceho kruhu uprostred hlavy a na mieste kde je čakra umiestnená.

č.

Mantra

Farba

Názov

10

AUM

zlatá

Mahátmá

9

AUM

biela

Sahasrára

8

AUM

ružová

Káméšvara-Káméšvarí

7

AUM

fialová

srdcová

6

ÓM

indigovomodrá

Ádžna

5

HAM

bledomodrá

Višuddha

4

JAM

zelená

centrálna – Anáhata

3

RAM

žltá

Manipúra

2

VAM

oranžová

Svádhišthána

1

LAM

červená

Múládhára

1. čakra – MÚLÁDHÁRA

Umiestnenie :

uprostred na hrádzi medzi konečníkom a genitáliami

Farba :

ohnivo červená

Mantra :

LAM

Žľaza :

žiadna

Orgány :

nohy

Element :

Zem

Aurálne telo :

fyzické

Funkcia vedomia :

láska k Zemi, prírode, spoločnosti

Cez túto čakru máme kontakt s energiou Zeme.

Táto čakra má na starosti naše fyzické telo a jeho spojenie s fyzickým svetom. Dáva nám silu ostať žiť, vybudovať svoju existenciu a materiálne zabezpečiť svoju rodinu.

2. čakra – SVÁDHIŠTHÁNA

Umiestnenie :

na podbrušku, tesne nad ochlpením genitálií

Farba :

oranžová

Mantra :

VAM

Žľaza :

semenníky, vaječníky a prostata

Orgány :

pohlavné orgány, močový mechúr, ľadviny

Element :

Voda

Aurálne telo :

éterické

Funkcia vedomia :

získanie zdravia – pohyb, cvičenie, odpočinok

Druhá čakra zodpovedá za sexuálnu energiu. Aj preto je spojená s elementom vody, lebo s vody povstal všetok život. Voda má tiež očisťujúcu funkciu, ktorá súvisí s ľadvinami.

3. čakra – MANIPÚRA

Umiestnenie :

2 prsty nad pupíkom

Farba :

žltá

Mantra :

RAM

Žľaza :

slinivka brušná (pankreas), nadobličky

Orgány :

zažívací systém – žalúdok, črevá, pečeň, žlčník, slezina

Element :

oheň

Aurálne telo :

astrálne

Funkcia vedomia :

emócie – tvorivosť, aktivita, optimizmus

Čakra je zodpovedná za našu vitálnu, ale aj emocionálnu energiu – schopnosť citových vzťahov, medziľudské vzťahy. Predstavuje tiež mohutný akumulátor energie.

Nedostatočná funkcia tejto čakry sa prejavuje ako strach, agresivita, depresia.

Slinivka brušná (pankreas) hrá rozhodujúcu úlohu pri spracovaní a trávení potravy. Vylučuje hormón inzulín, ktorý má kľúčový význam pre rovnováhu cukru v krvi a látkovú výmenu uhľohydrátov. Slinivkou vylučované enzýmy sú dôležité pre látkovú výmenu tukov a proteínov.

Nadobličky produkujú adrenalín a noradrenalín, ktoré majú za úlohu prispôsobovať krvný obeh momentálnej potrebe. Tak je telo vždy pripravené k akcii a môže okamžite reagovať požadovaným spôsobom. Nadobličky majú i rozhodujúci vplyv na vyrovnávanie teploty v tele. Produkujú tiež steroidy, ktoré slúžia tvorbu svalov.

4. čakra – Centrálna – ANÁHATA

Umiestnenie :

v dolnej časti hrudnej kosti

Farba :

zelená

Mantra :

JAM

Žľaza :

brzlík (týmus)

Orgány :

obehový systém – srdce, cievy, pľúca

Element :

vzduch

Aurálne telo :

mentálne

Funkcia vedomia :

intelekt – logika, cieľavedomosť

Čakra je centrálnym miestom pre správne rozdelenie energie do celého tela.

V jej tesnej blízkosti sa nachádza srdcová čakra, preto sa v klasickej indickej literatúre tieto dve čakry spájajú.

Brzlík (týmus) – produkuje biele krvinky (lymfocity), ktoré útočia na cudzie telesá, ktoré vnikli do organizmu a tým nás chránia pred chorobami.

5. čakra – VIŠUDDHA

Umiestnenie :

medzi krčnou jamkou a ohryzkom

Farba :

bledomodrá

Mantra :

HAM

Žľaza :

štítna žľaza

Orgány :

hlasivky, ruky

Element :

éter (vlnenie)

Aurálne telo :

karmické

Funkcia vedomia :

vôľa, smelosť, neprítomnosť strachu zo smrti

Čakra prechádza hlasivkami takže zodpovedá za našu komunikáciu s okolím.

Štítna žľaza hrá významnú rolu pri raste kostry a vnútorných orgánov. Stará sa o vyváženosť medzi telesným a duchovným rastom a reguluje látkovú výmenu, a tým taktiež spôsob a rýchlosť, ako premieňa výživu na energiu a ako túto energiu spotrebúvame. Reguluje výmenu jódu a hospodárenie s vápnikom v krvi a tkanivách.

6. čakra – ÁDŽNA

Umiestnenie :

prst nad koreňom nosa medzi obočím

Farba :

indigovomodrá

Mantra :

ÓM

Žľaza :

hypofýza (podvesok mozgový)

Orgány :

zmyslové orgány – oči, uši, nos, ústa, malý mozog

Element :

/

Aurálne telo :

intuitívne

Funkcia vedomia :

intuícia, jasnovidnosť, telepatia, predstavivosť

Táto čakra sa tiež nazýva “tretie oko”, alebo vnútorné oko, pretože ak je dostatočne rozvinutá, umožňuje mimozmyslové vnímanie.

Hypofýza svojou činnosťou ovláda funkcie všetkých ostatných žliaz. Ako dirigent zaisťuje harmonickú súhru všetkých žliaz v tele. Produkuje tiež rastový hormón. Úzko spolupracuje zo žľazou hypotalamus, ktorá je umiestnená nad ňou.

7. čakra – Srdcová

Umiestnenie :

uprostred srdca

Farba :

fialová

Mantra :

AUM

Žľaza :

/

Orgány :

obehový systém – srdce, cievy

Element :

/

Aurálne telo :

Duša

Funkcia vedomia :

odpustenie, láska

ovláda ostatné úrovne vedomia, maximálna sebarealizácia

Jej umiestnenie je komplikované – patrí k vyšším duchovným čakrám takže jej časť sa nachádza uprostred hlavy v mieste 8. čakry a časť je uprostred srdca, kúsok nad centrálnou čakrou na hrudnej kosti.

Rozvoj tejto čakry je možný len za podmienok úplného odpustenia všetkým, ktorí sa proti tebe previnili, všeobjímajúca láska k všetkým živým bytostiam.

8. čakra – Káméšvara-Kámešvarí

Umiestnenie :

v hlave, medzi stredom mozgu a vrcholom hlavy

Farba :

ružová

Mantra :

AUM

Žľaza :

epifýza (šuškovité teliesko)

Orgány :

veľký mozog

Element :

/

Aurálne telo :

telo Duchovnosti

Funkcia vedomia :

viera v Boha, formovanie Božieho vedomia

Rozvoj tejto čakry si vyžaduje dodržiavanie základných univerzálnych zákonov bytia :

“Miluj blížneho svojho ako seba samého. Správaj sa k druhým tak, ako chceš aby sa oni správali k tebe.”

Vhodná je tiež pomoc ľuďom s veľkou karmou.

Vplyvy epifýzy nie sú jednoznačne vedecky objasnené. S najväčšou pravdepodobnosťou pôsobí na celý organizmus. Pri prerušení funkcie tejto žľazy dochádza k predčasnej pohlavnej zrelosti. Produkuje hormón, ktorý slúži pre kontrolu spánku a zimného spánku zvierat.

9. čakra – SAHASRÁRA

Umiestnenie :

na vrchole hlavy

Farba :

biela

Mantra :

AUM

Žľaza :

/

Orgány :

/

Element :

/

Aurálne telo :

telo Ducha svätého

Funkcia vedomia :

očisťuje vedomie

Býva označovaná tiež ako korunná čakra.

Čakra nám umožňuje spojenie s vyššími duchovnými bytosťami.

Rozvoju tejto čakry pomáha duchovná očista, čisté myšlienky, čisté úmysly.

10. čakra – MAHÁTMÁ

Umiestnenie :

nad hlavou

Farba :

zlatá

Mantra :

AUM

Žľaza :

/

Orgány :

/

Element :

/

Aurálne telo :

telo Stvoriteľa

Funkcia vedomia :

prebúdza božie vedomie

Rozvoju tejto čakry pomáha hlboká viera v Stvoriteľa a dodržiavanie jeho zákonov.

U jedincov, ktorí majú túto čakru veľmi rozvinutú sa dá voľným okom pozorovať ako zlatý veniec nad hlavou – z toho vychádzajú dobové kresby svätcov so svätožiarou nad hlavou.

Prehľadná tabuľka

č.

Mantra

Farba

Názov

Umiestnenie

Orgány

1

LAM

červená

Múladhára

hrádza – medzi konečníkom a genitáliami

nohy, kosti, zuby

2

VAM

oranžová

Svádhišthána

vrch ochlpenia genitálií

pohlavné orgány, ľadviny

3

RAM

žltá

Manipúra

2 prsty nad pupíkom

zažívací systém, slezina

4

JAM

zelená

Centrálna -Anáhata

uprostred hrudnej kosti vo výške srdca

srdce, pľúca

5

HAM

bledomodrá

Višuddha

medzi krčnou jamkou a ohryzkom

ruky, hlasivky

6

ÓM

indigovomodrá

Ádžna

prst nad koreňom nosa medzi obočím

zmysly

7

AUM

fialová

srdcová

uprostred srdca

srdce, mozog

8

AUM

ružová

Káméšvara-Káméšvarí

v hlave medzi 6. a 9. čakrou

mozog

9

AUM

biela

Sahasrára

na vrchole hlavy

10

AUM

zlatá

Mahátmá

nad hlavou

rubínová

medulárna – bharati ahama

za ádžna čakrou vo vnútri hlavy

Zdroj: mediumway.host.sk

Posted on 27. augusta 2011, in Zdravie. Bookmark the permalink. 2 komentáre.

 1. aky pekny, jasny a strucny, prehladny clanok, ja tie moje koncepty na cakry asi tiez zjednodusim, ked vidim toto 🙂
  minule som sa smiala v autobuse ked si taky vyrastkovia robili srandu z cakier, jeden hovori druhemu, ta tvoja sakralna sa asi zle toci, ked tak perlis xiixixi
  no zlate, ze sa to dostava uz aj medzi sirsiu verejnost a je to dobre 🙂

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: