Marie Magdalena: 8:8 Znovuobjevená Alchymie Kvantové Tantry

Posted on September 17, 2010 by atlara

Channelováno Michelle Eloff© v Johannesburgu, Jižní Afrika – 8. srpna 2010:

Já jsem Marie Magdalena. Zdravím vás a vítám v božské přítomnosti světla, pravdy a lásky.  Toto je mimořádná doba neustálých změn a rychlé integrace energií, které sami objevujete v tomto čase, jenž je klíčový pro evoluci lidstva. Proud se změnil a mnoho aspektů života odhaluje pravdu o svém významu pro každého z vás i pro svět jako celek. Odkrytí všech kořenů, které proběhlo v minulých cyklech bylo velmi důležité, protože vám odhalilo, co je pevně a vědomě zakořeněno v pozicích moci a základech síly a co má být vykořeněno, změněno a vyléčeno.

Tato oslava 8:8 odhaluje nekonečnou moudrost Otce/Matky Boha zahrnutou v neskonalé moudrosti, která vás stvořila a která leží ve vás. Po dlouhou dobu bylo důležitou součástí vašeho probouzení, abyste rozpoznali vnitřní moudrost, která je součástí vás samých, ačkoli mnozí nerozumí tomu, co to znamená. Moudrost je světlo pravdy, která se odhalí, jakmile se vydáte do podsvětí a prožijete opak, abyste se mohli stát více osvícenými. Tyto úrovně vědomí se musí vzájemně propojit, aby přinesly novou mřížku, která bude lidstvu pomáhat v plném probuzení do pravdy a skutečného zdroje veškerého života.  Jakmile každý z vás objeví skutečnou filosofii života, která vás motivuje pozitivními výsledky, rostete do síly, pokračujete v růstu vědomí a vaše vnitřní světlo se stává zářivějším a svými mocnými paprsky probouzení dosahuje k mnoha aspektům vašeho života, které vás ovlivňují.

Světlo je jiskrou, která přináší osvícení. Je to energie, která nese polibek nového života tomu, co se zdálo mrtvé a bez života. Proto přichází ke každému z vás, aby pomohlo vzkřísit tzv. mrtvé aspekty vás samých, aby se mohlo projevit toto nové posvátné předivo – nové světlo Tantry.

Tantra má v tomto případě jen velmi málo společného se sexuálním aktem. Spíše souvisí s vyzařováním energií světla a moudrým vědomím, aby mohly být propojeny tyto mocné zdroje vědomí společně se světelným tělem a to pak s vaším tělem fyzickým. Každý krok na cestě sebeposílení je krokem učiněným pro celek, aby mohl dosáhnout nového bodu vnitřní realizace s ohledem na cestu, kterou jste podnikli až k tomuto bodu.  Jakmile provedete procesy znovupřehodnocení, stanete v silnějších pozicích, abyste mohli provést informovaná rozhodnutí – posunout se vpřed a stát se součástí posvátného přediva, stát se přízí, která spřádá novou látku spojeného vědomí a stává se šatem podpory pro ty, kteří sejí světlo do své temnoty.

Každý z vás je poslem nekonečné moudrosti a světla Otce/Matky Boha a dosud jste byli voláni k probuzení, abyste zjistili jak to je – že v tomto momentě svého života potřebujete objevit sami sebe na nové úrovni. To je výsledek vůle v závislosti na hlubším vztahu k sobě samým i ke zbytku života.

Znovudefinování a znouobjevení sebe sama vyžaduje čas, kdy poodstoupíte a budete sami sebe pozorovat, abyste pochopili, co vás motivuje na hlubší úrovni, protože mnoho těchto energií leží v podvědomí a nevědomí. Proto je důležité, abyste nepřehodnocovali z perspektivy svých současných identit, ale abyste se pokusili vše přehodnotit z vyššího všemilujícího moudrého já, vašeho pravého já – té části, která vás volá k růstu a k tomu, abyste se stali věčnou duší, ze které jste se zrodili. Pravdou je, že vy všichni jste součástí geometrické síly Tantry. Existuje multi-universální systém energií právě teď vnikající do vašeho vědomí. Byl přiveden k životu prostřednictvím Omniverza, aby vám pomohl odložit vše, co právě teď zhoršuje negativní obavy. V tomto okamžiku se šíří pouze k těm, co ztělesňují světlo, pravdu, svobodu a osvícení.

Důvěra je klíčovou ingrediencí k přijetí těchto energií a pochopení, jak vám tato nová úroveň vědomí může pomoci v redefinování a znovuobjevení sebe sama. Účelem každé aktivace je ukázat vám, že jste více než jste si mysleli. Účelem každého světelného projektu, který aktivujeme, je rozšířit energii do širších oblastí nevědomí a podvědomí a rozšířit tyto energie za hranice, které byly vytvořeny společností. Nyní se energie zrychlila, pozvedla na další úroveň průniku, aby každý z vás pochopil a rozeznal vše, co vám již neslouží. Mnoho let se hovořilo o tom, co vám již neslouží. Někteří říkali, že to nepoznají a proto mi dovolte, abych to vysvětlila. Ve skutečnosti je to velmi jednoduché. Jakýkoli aspekt vašeho života, který neproudí hladce, jakýkoli aspekt vašeho života, který vás drží připoutané k části vědomí – vám již neslouží. Proto je čas znovu prozkoumat systémy toho, čemu věříte, vaše postoje, životní filosofie, abyste objevili pravdu o tom, co vás skutečně motivuje. Někdy může být pravda o vaší motivaci stejně dobře i přeludem, ale v tomto okamžiku již rozeznáte, že se jedná o iluzi a to vám otevře bránu k nové možnosti osvícení a posléze ke zrození hlubší a skutečnější filosofie ve vztahu k tomu, jak na vás Matka/Otec Bůh působí prostřednictvím různých vazeb uvnitř přírody.

Alchymie je zásadní součástí transformace lidského vědomí, třebaže ne každý je stvořen, aby se stal alchymistou, kouzelníkem, mágem, čarodějem, léčitelem atd. – v rozsahu, jaký si nyní představujete. Pravda je, že vždy existuje alchymický proces otevírající se úplně každé osobě, úplně každému aspektu života a nyní přišel čas vás všech. Čas, který vás zve ke znovuzrození, k osvícení. Čas, který vyzývá vaše Strážné Anděly, aby vám zjevili další váš krok, abyste zakusili ten mocný alchymický proces transformace hruběhmotných aspektů vašeho vědomí na zlaté vědomí a božské světlo a moudrost.

Toto je krásný a smyslný aspekt vašeho transformačního procesu. Jednoduše proto, že vás vede hlouběji – přivádí vás blíže k pravdě o tom, kým jste. Podporuje vás v rozpoznání těch aspektů sebe samých, které jste odmítli v letech svého tvoření. Aspektů, které jsou pro vás velmi, velmi vzácné. Přestože proběhl proces odcizení, nyní je příznivá doba k propojení s vaším životem, propojení s Bohem a pochopení, že existuje větší energie, která vám ukazuje, že vaší současnou službou (úkolem) je zeptat se sám sebe, jaký je váš osobní zákon cti (morální zákon), jaká je vaše osobní pravda a jestli některá z těchto pravd, či některý z těchto zákonů již není zastaralý. Toto je čas obdržení obnovených energií, pochopení a nadhledu. Je také vhodná doba na spojení se silou Otce/Matky Boha hluboce naplňujícím způsobem. Jelikož se lidstvo v minulosti oddělilo na velmi hluboké úrovni, je nyní čas vyrůst, aby se mohlo zrodit skutečné spojení pomocí nových systémů. Spojení, které umožní vašemu vědomí věřit, že tato vyšší síla je milující a oddaná vašemu probouzení a hledání cesty domů.

Moderní svět používá mnoho starých učení a rozšiřuje je dál, ovšem s tím, že vynechává velikou část pravdy. Většina z vás cítila, že to tak je a sami jste se snažili nalézt pravdu a tento den (8. v 8. měsíci roku) přináší mocná a osvícenější “naváděcí zařízení”. Tato “naváděcí zařízení” jsou magnetickým tepem, který hovoří k vašim nejhlubším částem a připomíná jim, že nyní přichází výzva. Výzva, abyste skutečně pozvedli svůj meč pravdy a prosekali se hustými a neproniknutelnými křovinami, které vás dělí od pohledu na druhou stranu vašeho světa. Výzva, abyste se odvážili do tohoto nového světa a objevili, co dosud zůstalo vašim očím a srdcím skryto.

Každé srdce je ve skutečnosti takovým mocným “naváděcím zařízením”, o kterém zde mluvíme. Energie přicházející z Omniversa probouzejí srdce celého lidstva, aby pochopilo, že podstatou Otce Boha je přirozená boží podpora a poskytování zdroje, který vyživuje váš život. Tato energie je hlubším pochopením výživy, která k vám přichází, a pochopením toho, jak se k této síle dostat a použít ji. Toho, jak sám sebe znovu definovat a znovu objevit na základě tohoto poznání. Propojením se sebou samými můžete prožít ty aspekty života, které vám otevřou oči novým způsobem. Uvidíte tu tvář přírody, kterou jste před tím neviděli – nebo viděli, ale nevnímali tak, jak skutečně měla být vnímána. Vaše vnímání bylo zabarveno vším, co jste v životě zažili a nyní vám všem posvátná energie Kvantové Tantry pomáhá pochopit nedefinovatelné. Pochopit to, co nikdy nemohlo být objeveno. Pravda o tom je stálá a pevná – je to tvoření z nitra. Váš střed, který nyní hledáte, tento střed vám může přinést vnitřní rovnováhu, o kterou jste usilovali po mnoho a mnoho let.

Důvěra v to, že vyšší síly známé jako Bůh a Bohyně jsou opravdu zde, aby vám pomohly povznést se nad váš osud a vaši karmu, může být někdy obtížná. Zejména když čelíte výzvám, které “bojují” s vaší pravdou a filosofií. Tyto pravdy a filosofie dospěly k tomuto bodu změny, protože souvisí se změnou planetární. Je to něco, co mění mnoho systémů vědomí, nejen vaše, ale v každém království života na vaší planetě. Toto je doba, kdy se moderní svět potřebuje znovu spojit s Bohem, aby si vzpomněl, že Bůh opravdu existuje a že Bůh, o kterém hovoříme, není ten z mnoha náboženských studií v přísných kulturních režimech, ale ten, který představuje cestu ke svobodě, uzdravení a vysvobození z fyzické formy, kterou nazýváte lidské tělo.

Jedním z důvodů, proč tolik temnoty zahalilo váš svět, je ten, že mnoho z vás zapomnělo na to, že pocházíte z lásky. Tolik z vás zapomnělo, že Bůh Otec je všemohoucí přítomností, ze které se rodí božské cesty k povznesení. Cesty, které vyzývají nejen vás jako individuality, ale celý váš svět. Takže vás voláme, abyste se s námi odvážně vydali vstříc neznámému. Abychom se stali posvátnou nití splétající vaše světla dohromady a vytvořili tak nádhernou pokrývku energie, která bude moci zahalit každého, kdo je připraven a ochoten otevřít své srdce a objevit pravdy, které dosud zůstaly skryty. Až budou tyto skryté pravdy objeveny, pak dojde ke společnému procesu znovupojmenování a znovuobjevení následkem všech zkušeností, po kterých toužíte a všeho, čím se chcete stát.

Tyto posuny nejsou snadné, často jsou naplněny výzvami, i když víte, že vysoká rychlost, kterou vás tyto výzvy přivádějí k pravdě, je sama o sobě darem. Díky tomu vnitřní “boje” a “války”, které svádíte se sebou i se světem, nebudou součástí dlouhého procesu. Tohle je bod, ve kterém jednotlivci nacházejí rovnováhu a mír, který pak mohou šířit do vnějšího světa, jehož jste součástí. Proto nikdy nepodceňujte roli, kterou hrajete. Nikdy ani na okamžik nepochybujte o tom, že je váš léčebný proces podpořen božským procesem osvícení, který lidstvu připomíná jeho původ a spojení s Bohem, přírodou a ostatními lidmi.
Tantra je posvátnou energií, která hovoří ke všem vašim čakrám a zažehuje mocné paprsky osvícení. Jakmile vámi tyto paprsky projdou, proniknou i do matrixu iluzí a zničí nepravdy, které ovládaly život váš i životy mnoha dalších lidí. Vaše uzdravení i probouzení, které již započalo, připravilo půdu pro to, aby vás mohli následovat i další. A protože mnoho dalších se již rozhodlo vás následovat, je nyní čas vést je. Vést jednotlivce k neznámým světům a objevit mnoho pokladů, které tam čekají na váš příchod. Tyto poklady jsou naplněny mnoha nástroji, které vám pomohou pokračovat v osvětlujícím procesu sebepoznání tak, aby se energie znovuobjevení a znovudefinování mohla rozšířit do všech aspektů sociálních sítí civilizace. Stejně tak jako do přirozenějších systémů civilizace – přináší možnost vstoupit pomocí božského posvátného manželství do jeskyně těla Matky Země, ve které jsou drženy kódy osvícení.

S touto aktivací 8:8 se otevírá 24 portálů světla s novými a intenzivnějšími požehnáními (božími dary) od nejvyšší síly – Otce Boha. Tyto portály světla vysílají své paprsky ke každému z vás a pronikají ke dvanácti vláknům vaší DNA. Svým světlem prosvětlují různé “stezky” vašeho vědomí, kterými se můžete v průběhu dne zkontaktovat s různými časovými úseky vašeho života.

Tyto paprsky podporují mocný proces léčení, který jsme aktivovali před 24 měsíci a tyto portály jsou propojeny každý s jedním z měsíců minulých dvou let. To znamená, že jakákoli energie zůstala vzadu, může být nyní “vymetena”. Všechny duše, které byly probuzeny k procesu osvícení v minulých dvou letech, jsou volány k vyšší pravdě a vyššímu pochopení, co to znamená sloužit, co to znamená být energií Tantry splétající posvátnou moudrost Otce/Matky Boha, božského světla, které mnoha z vás umožňuje přenést se přes systémy, které spoutávaly lidské vědomí, a vnést tolik potřebnou vnitřní rovnováhu a mír. To pro některé z vás znamená změnu životního stylu, která může být spojena s vaší kariérou, vztahy, láskou a mnoha dalšími věcmi. Důvodem je to, že musí být učiněny významné změny a volby. Mnoho z vás pracovalo velmi tvrdě, vyvinuli jste veliké úsilí, projevili veliké odhodlání a byli jste balamuceni mnoha věcmi – svými požadavky, pocitem zodpovědnosti a výzvami. Měli jste mnoho starostí, mnoho různých starostí, kterými jste se také museli zabývat a měli jste se naučit jak být flexibilní, soustředěný, abyste dosáhli toho nejlepšího, co vám Duch přinášel – v tomto případě to představuje odměnu za dobře odvedenou práci. Dá se to říci i tak, že když přijde mnoho výzev, je také čas na triumfální úspěch, abyste pochopili, že jste pracovali tvrdě, abyste něco získali. V tomto momentě byste měli vědět, že existuje i jiná možnost toho, co se může stát a nyní vám jí připomínáme – sledujte každý aspekt svého života a pokud bude vyžadovat přizpůsobení vašeho životního stylu, pak to udělejte.

Mnoho z vás sloužilo jako učitel a nyní máte možnost vrátit se do pozice studenta, ale ne do staré třídy, kterou jste již opustili, ale do nové a vyšší třídy s novým systémem vyučování, s novými možnostmi růst, porozumnět a proniknout do toho, o čem vnitřně víte, že je pravda. S výběrem těch souborů informací, které umožní uvědomnění a rozšíření nových nástrojů jako prostředků k službě vnějšímu světu. Nyní k vám přicházejí nové silné emoční vazby, aby vám pomohly vyléčit to, co leželo hluboko v bolestné minulosti jednoduše proto, že to pro vás bylo neviditelné. Vyléčit to, co bylo popíráno. Vaše světlo vás zavede k pravdě, abyste mohli pohnout s tím, co stagnovalo, abyste odstranili pocit odpojení i nudy.

Sledovali jsme, kolik z vás cítí nudu a netrpělivost, protože máte pocit, že se nic neměni, nebo se možná pro vás změnilo tolik, že potřebujete popadnout dech a poodstoupit. Bez ohledu na současné okolnosti víte, že tyto energie k vám nyní přicházejí, v tomto osmém (dni) osmého (měsíce), a tato příležitost zrozená Duchem vám může pomoci dosáhnout středu Universa, cestovat skrze tyto dimenze a setkat se s vašimi učiteli. Vašimi novými učiteli.

Je mnoho dimenzí vyššího vědomí a jsou chráněny mocnými bytostmi světla. Tyto bytosti nepovolí vstup nikomu, kdo nedosáhl určitého stupně emoční, spirituální a mentální inteligence a proto je nezbytné dosáhnout požadovaného stupně zralosti, abyste mohli vstoupit do těchto sfér. Jakmile je přístup do nich povolen, přinese vám mocné a nádherné vhledy do vnitřních částí sebe samých, které vytvoří velikou změnu a reformu světa, ve kterém jste se viděli žít.

Je to právě vstup do těchto sfér, který podporuje proces znovudefinování a znovuobjevení sebe samých, a zároveň i změnu systémů, ve kterých žijete. Pokud máte pocit, že vaše okolnosti nelze změnit, že nemůžete změnit práci, změnit domov, ukončit vztah ve kterém žijete, pak tedy začněte jednoduše u sebe – ve svém vnitřním uvědomnění, u svých postojů a u svého vnímání. Využijte svou představivost, abyste si vizualizovali něco jiného – a každý den vyviňte úsilí na uskutečnění něčeho nového, co se přidá k energiím měnícím celek. Tím, že vyvinete toto úsilí, dáte najevo snahu změnit to, co zatím změnit nedokážete. V důsledku toho se vám (v ne příliš vzdálené budoucnosti) naskytne možnost dosáhnout podpory při provádění jakýchkoli nutných změn.

Tyto energie se stávají silnou vlnou vědomí, osvícení, očištění a léčení, která omývá všechny tmavé části světa, všechny ty temné části vědomí podílející se na požehnaném rozpomenutí se, které mnoho z vás zakusí jako svou cestu k těm stránkám vašeho já, které ukrývají vědomí o původu Ducha. To je vaše příležitost poznání, že vizualizace úspěšných výsledků přínese skutečně úspěšný výsledek, protože něco děláte jinak. A když to vypadá, že na konci tunelu není žádné světlo, pak se posaďte před svíčku, hluboce se zahleďte do plamene a povolejte světlo svého Strážného Anděla. A zatímco zíráte do plamene, opakujte si afirmaci “na konci tohoto tunelu je světlo”.

I malý plamínek může osvítit nejtemnější prostory a vy jste jeho součástí. Jste součástí plamene, jste jiskrou a pokud slyšíte volání, které vás vede do nejtemnějších míst a prostorů, pak víte, že jste tam voláni proto, že jste plamenem. Ztělesňujete světlo a přinášíte osvícení. Jste posvátnou nití splétající šat osvícení, aby vás ostatní mohli následovat.

Váš svět není ve špatném stavu, protože se to jen tak stalo. Je v tomto stavu, protože je nedostatek osvícených lidí s vyšším vědomím, moudrostí a pravdou. Jeden každý z vás je součástí otevírání dveří pro tuto velkou vlnu osvícení, která lidem zamete cestu a ukáže jim směr k jejich pravdě. Nebojte se toho, důvěřujte. Toto je čas oslav, protože spojí více a více lidí, více duší, aby se mohlo požadované osvícení projevit.

Příštích dvanáct měsíců budou Tantrické energie zvětšovat svou sílu i světlo ve vás. Vaše cesta (nyní jako studenta s novým učitelem) vám pomůže stát se mistry v oblastech, o kterých jste si mysleli, že je nikdy nebudete moci ovládnout (ve smyslu mistrovství). Ale tato doba je jiná. Už nespíte, jste probuzeni. Vidíte, že nyní je ve vašem životě pevně zakořeněno mnoho systémů, o kterých ještě před deseti lety nikdo ani nevěděl. A tyto systémy vašeho vědomí vás podporují a mají pozitivní vliv a dopad na váš svět i život kolem vás. Pokračujte v tomto světle – s důvěrou, flexibilitou, s vědomím, že existuje větší obraz, který ještě nevidíte. Vždycky zde byl a vždy zde bude.

Energie, které rozšiřujeme ke každému z vás, vám pomáhají rozhořet plameny v nejtemnější recesi vašeho vlastního vědomí a pomáhají vám přenést se přes to. Integrovat vyšší formy vědomí a dostat se blíže k Bohu vaším vlastním způsobem. Bylo řečeno, že nikdo v lidské formě nemůže nikdy plně poznat Boha a to je pravda. Musíte si také uvědomit, že abyste se mohli navrátit domů (jak se tak říká), musíte pozvednout lidské vědomí, stát se natolik osvícenou lidskou bytostí, nakolik bude možné a toto vám automaticky zaručí postup na další úroveň vaší cesty.

Lidské tělo je forma, hmota, hrubá hmota a tato forma, tato hmota se mění celou dobu v důsledku všech možných energií. A přirozenost Ducha vás žádá, abyste se stali mistrem Ducha, který pracuje skrze vás jako lidskou bytost. Vrchol dokonalosti, kterého dosáhnete, je jedinečný díky vám. Je jedinečným předivem energií uvnitř vás. Proto se stáváte vědomou součástí Alchymie Kvantové Tantry uvnitř formy.

Když ovládnete nižší já a pozvednete tyto energie zvyšováním svých vibrací k vyššímu vědomí, vstoupíte do světla světa Otce Boha. To neznamená, že pak nejste schopni se chovat jako lidské bytosti. Budete prožívat a oslavovat radosti života a všech nádherných věcí, které jsou s tím spojené. Je to o hraní hry, ne o tom stát se přespříliš seriózním. V tomto bodě a stupni si život vybírá to lepší z vás. Proto rozšiřujte tuto energii, toto požehnání, toto světlo a milujte všechny kolem vás s vědomím, že vaše role jako anděla zrychlení s sebou přinese žádané změny, že vaše pravda souzní s kolektivní pravdou a že záměrem je odkrýt pravdu. A ona s vámi přijde nebo ji objevíte. Jen na okamžik si nyní představte paprsky, které k vám přicházejí z Multiverza a vstupují do vašeho těla. Představujte si ještě silnější energii přicházející z Omniverza. Tyto energie se propojují navzájem skrze posvátnou dimenzi Galaktického Středu a veškeré mocné paprsky osvícení, pravdy a vědomí se splétají dohromady a sestupují k vám, proplétají se při tom, jak vámi prostupují a každá nit tohoto přediva je nádhernou energií, nádherným zvukem. Tento zvuk komunikuje s jemnou hmotou všeho ve vás i okolo vás. Skryté království vašeho života reaguje, dokud každé království života neodpovídá této pravdě, posvátnému zvuku, který se shoduje s původním zvukem – slovem, kterým Bůh stvořil život.

Život je v pravdě světlo. Světlo je život. Hluboká bolest a utrpení jsou sférami podsvětí, říše smrti, ale nikdo nezemře navždy. Všechny tyto výzvy uvnitř podsvětí, každý okamžik smrti, který jste prožili, vám poskytl možnost být znovuzrozen a vykročit k něčemu novému. K bodu, kde znovu definujete, kým jste byli a znovu objevíte sami sebe. A tato možnost nyní opět nastala.

Mistr Ježíš vystoupil a objímá každého z vás svým mocným světlem a svou pravdou, protože se právě vrátil po velmi dlouhém odloučení, kdy byl také ve starověké Škole Mystérií o původu tvoření Boha Otce. Jeho energetické pole bylo změněno – sladěno s multiuniverzálním světem tvoření, které nyní ztělesňuje a rozšiřuje ke každému z vás. Příštích šest měsíců bude kráčet velmi blízko vás jako jeden z učitelů, odkrývající vám možnosti, které se mohou dít vaším způsobem. Ukáže vám klíče k osvícení, naznačí vám co dělat, abyste mohli znovudefinovat sebe samé a přidat ohnivé a nesmírně mocné energie tohoto přediva světla. Přediva, které obsahuje energii Alchymie Kvantové Tantry.

Dovolte si přijmout tuto cestu sebepozorování …. Všechny ty části, které se skrývaly ve stínu vašich zranění mohou vystoupit a dostat léčbu, kterou potřebují. Toto není čas, kdybyste se měli bát podívat se sami sobě do tváře, ale naopak sami sebe prozkoumat a spojit se se senzuálními léčivými energiemi Matky Přírody. Senzualita představuje jemnost, milost, měkkost a lehkost s jakou energie plují, když se odevzdáte životu. Vše v přírodě má v sobě obsažen aspekt senzuality. Je to součástí přirozenosti všeho. A toto je vaše příležitost proniknout na stejnou úroveň uvnitř sebe. Jednoduše relaxujte, dokud nedostanete nekonečnou moudrost energií, které pronikají do všech oblastí vašeho života a které jsou připraveny dosáhnout pokročilých kvalit uvědomění a vědomí. Přijměte, že je čas akceptovat, kde se nyní ve svém životě nacházíte. Bezpodmínečně to přijmout. Jakmile to přijmete, můžete se odevzdat. A až se odevzdáte, uvidíte jasně vše, co má být vykonáno pro změnu kurzu.

Přijetí není o vzdání se, je to o odevzdání se. Pokud jste ve svém životě v pozici, která vám způsobuje veliké neštěstí a pokud to akceptujete, nemusíte s tím už bojovat. Akceptujte, že musíte denně chodit do práce a dělat práci, která vás neuspokojuje. Tím, že to akceptujete, můžete změnit postoj k ní ujištěním sebe samých, že je to na krátkou dobu. Tím, že se odevzdáte faktu, že toto potřebujete dělat ještě o trochu déle, už jen chvíli, než pro vás život začne pracovat. Život vám pak začne přinášet příležitosti souběžných událostí, které vám pomohou nalézt klíče, klíčové hráče a katalyzátory, které vám otevřou dveře ke změně po které toužíte.

Pokud se stále ujišťujete v tom, jak nesnášíte to, co musíte dělat, jak jste z toho frustrovaní, pak nic nezměníte. Zaměřujete se na problém, stále se utvrzujete v tom, s čím vším strašným se musíte právě teď potýkat. Neakceptujete to, neodevzdáváte se, bojujete. A proto – akceptujte, odevzdejte to a nechte život, ať vás podpoří, nechte život vstoupit, dovolte moudrosti a plamenům osvícení lásky Boha Otce, ať vám ukáží novou cestu. Dovolte velkolepě senzuálním energiím Bohyně Matky ať vás vyživují, ať vás s milostí a lehkostí zavedou do světa řešení, kde leží odpovědi na vaše otázky. Do světa, kde naleznete klíče od brány, která vás drží ve vašem vězení. Osvobodí vás, abyste se mohli pohnout, znovu definovat a znovuobjevit sebe i svůj život.

Dovolte sami sobě přijmout tento dar spojený s touto oslavou a sdílejte jej s ostatními. Rozhodněte se dnes, že se zaměříte na akceptování a odevzdání se. Řešení a osvobození. A kdykoli narazíte na výzvu, akceptujte ji, odevzdejte to a dovolte životu přinést řešení. Tento pasivní akt přináší mocnou akci, která vám odhalí, kam směřujete a jak se dostat ze své situace. Přijdou nové příležitosti, které vás obohatí na dlouhou dobu.

Takže nyní poděkujte Duchu, Otci Bohu a Matce Bohyni za vše, čím jste byli ve svém životě požehnáni. Zavažte se sami sobě, že se každý den zaměříte na jednu věc, za kterou jste upřímně vděční a na to, jak tuto vděčnost vyjádřit. Denně se usmějte alespoň na jednoho cizího člověka a uvidíte, jak se ze světa stává lepší místo. Jak se váš svět mění a možná toto téma předložte i svým přítelům, své rodině a známým – to, aby každý den působili na jednu věc. Jednu pozitivní věc, která zažehne jiskru života v srdcích druhých. A nikdy nezapomeňte vzdát dík za to, co máte.

Tím, že tyto energie budete šířit, se toto téma uchytí ve vašem světě a místo negativních energií, které dosud všechny ovlivňovaly, započne proces energií pozitivních. Sledujte, jak můžete ovlivnit své zaměstnání, prostředí, přátele, rodinu i celý svůj život. Jak můžete pomoci při tkaní posvátné příze vyššího uvědomnění? Co můžete udělat jedním slovem či gestem, které v někom zažehne jiskru lásky, otevře jeho srdce na stupni, kde se větší předivo tantrických energií může dotknout jeho života? Co můžete v této chvíli udělat jinak – aby to ovlivnilo život někoho jiného i váš vlastní? Snažte se přivést radost do svého života. Snažte se hrát si. Snažte se být dnes světlem a zdrojem inspirace pro někoho jiného, stejně jako pro sebe samého.

Nyní děkujeme každému z vás, že jste se s námi sešli, abyste nesli tyto energie. Nechte své tělo i mysl odpočinout, jelikož vám neseme více léčení, hlubší úroveň světla, které vás udrží v této energii. Posvátné nitě splétající se, aby vytvořily tuto pokrývku, budou pokračovat v růstu a zesilování. Důvěřujte tomu. Připojte se k tomu a bavte se při znovu objevování a znovu pojmenovávání sebe samých, protože pak vám Božské ukáže, co jste celou dobu postrádali.

Nechť mír naplní vaše srdce. Kéž radost naplní váš život a kéž vás hra motivuje k objevování skrytých království na cestě, kterou se vydáváte.

Já jsem Marie Magdalena a má láska je s vámi, au revoir.

Zdroj originálu: http://www.thelightweaver.org

Poznámka: Pro http://www.channeling.wbs.cz a http://www.sacredheart.cz přeložila Marie Kuchařová. Kopírování a reprodukce tohoto článku povoluji pouze k nekomerčním účelům, a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” a to včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. M.K.

Posted on 3. októbra 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Pridaj komentár.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: