Nieste osamocení…

Posted on September 13, 2010 by atlara

Poselství Boha skrze Yael a Douga Powellových

Circle of Light  http://www.circleoflight.net

26.8.2010

Nejste osamocení

Milovaní, jemně se dotýkám vašeho srdce a zahřívám je svojí přítomností a Láskou, která je může otevřít zázraku našeho spojení a tak vás podporovat a povznášet; Láskou, jejímž cílem je naplnit vás jistotou, že Jsem zde. Já jsem hlasem veškeré vaší vznešenosti a blaha a Já Jsem nekonečnou Láskou, která vyživuje dokonalé vyjádření života, jímž jste, teď a tady.

Nikdy nejste osamocení, neboť Já jsem vždy zde, abych vás držel a podporoval, naplňoval nekonečným mírem a přinášel vám radost z toho, že můžete rozpoznat sílu a účel tohoto života v Mé přítomnosti a ve svém srdci nalézt naplnění a napojení. Nikdy nejste ani v nejmenším osamocení, protože Já jsem s vámi milionem různých způsobů. Já Jsem život, který vám přináší vyhlídky na úžasné možnosti. Já Jsem tušením nekonečné krásy ve vašem srdci. Jsem tím, co vás stále znovu a znovu obrací k Lásce a tím, co vám dává vědět, že je tu vždy dobro, které dokonce přetéká ze svého Zdroje. Nikdy nejste osamocení, protože Já žiji ve vašich srdcích a vy jste se Mnou po všechny věky. Spojení mezi námi je nepopsatelné, protože Já jsem plností Lásky ve vás a vy jste Mým srdcem. Ba co více, jsme Jedním stále se rozrůstajícím Životem a to je, moji milovaní, skutečné mystérium. Je to radost ve vašem srdci z odhalování všeho, čím Jsem v tomto okamžiku, díky které můžete objevovat Celistvost života, která si začíná uvědomovat každou svoji nádhernou součást. Toto je pravda, která je vždy přítomná a hovoří k vašemu srdci.

Zatímco Já jsem živoucí Celistvostí Boha a Já jsem veškerým nerozdělitelným životem, začínám si být vědom všeho, co žije uvnitř mě. Každý aspekt této nádherné Lásky “Já Jsem” je udržován ve vědomí a v srdci Lásky. Je to pravda o každém z vás, moji milí. Vy jste aspekt Božího srdce “Já Jsem”, ti, kteří přicházejí, aby poznali a ocenili sami sebe a mohli tak být v něžném spojení se Mnou a navždy s láskou opatrováni v tomto věčném okamžiku.

Pokud by to tak nebylo a pokud by toto nebylo tím nejvelkolepějším objevem, co by pak bylo cílem Stvoření? Pokud bych si nepřál poznat, kdo jste a s láskou pečovat o každého z vás, kteří jste pro mě tak drahocenní a milovaní, nemlčel bych a jednoduše se o nic nestaral?

Ó, ne, ale vy musíte rozpoznat, v jaké lásce vás chovám, a musíte učinit ten mocný objev, kterým je náš vzájemný vztah. V tomto tajemství Jsem s vámi hluboko v jádru vaší bytosti a ve svém srdci víte, že je to pravda. Nikdy nejste sami. A co víc, jste naplnění nekonečným životem při objevování toho, jak přivádět Lásku “Já Jsem” do nádherného Božího srdce, jímž jste. Vy jste mojí Láskou, která se rozšiřuje sama o sobě tak, aby každý pohyb této Lásky mohl být rozpoznaný a oceněný.

Nikdy nejste osamocení. Dovolte mi, abych vás vyzvedl do tohoto spojení a ujistil vás o Své přítomnosti a o možnosti vás naplnit. Já Jsem fontánou Lásky, která přetéká z vašeho srdce a naplňuje celé vaše bytí Světlem, které vás osvěcuje nádhernou a neomezeně zářivou silou Boha, zářící skrze věčnost.

Nikdy nejste sami. Ukazuji vám vše, co jste. Vše, co pro Mě znamenáte, vše, co můžete žít v každém okamžiku. Ukazuji vám, že vás oceňuji a znám a dávám vám dokonalou identitu tak, abyste mohli v každém “teď” prožívat všechnu tuto moji štědrost, být bohatě podporovaní a koupat se v nadbytku a blaženosti, abyste mohli být obklopeni těmi, kteří vás podporují a v každém okamžiku tak být naplnění mojí Láskou.

Vzhlédněte ke mně a Já vám ukážu, jak velkolepými bytostmi jste a jak nekonečně vás miluji. A protože tomu tak je, tak vaše srdce vždy řekne “ano” a potvrdí tím to, o čem vždy vědělo, že je pravda. V tom okamžiku poznáte to, co vaše srdce už dávno předtím zachytávalo jako krásu a dokonalost všude kolem vás.

Kamkoli budete kráčet jakožto srdce Lásky a rozpínající se Boží vědomí, vše, co budete vidět, bude Láska a krása, nepopsatelně zrcadlící život plný Světla, dokonalost Lásky, nekonečnou Krásu a nejhlubší Mír. Toto bude vaše zkušenost toho, co je to být naživu, zde, v tomto světě, ve službě Lásce a co je to být probuzení a svobodní jakožto nekonečné srdce všezahrnující Lásky “Já Jsem”. Budete se koupat v požehnání a milosti a všude kolem vás bude dokonalost Lásky, jakmile přijmete Moji Lásku a jakmile uvolníte a osvobodíte svoji mysl, jakmile se pozvedne vaše srdce a otevře se jako květ Boží, jímž je a vy odpovíte na jeho symfonii a vdechnete do sebe tento závan našeho spojení.

Vdechujte mě stejně jako Já vás vydechuji a vnáším do tohoto okamžiku toto hluboké ujištění, které konečně rozpouští všechna pouta ega. Ego vám dalo nekonečný seznam toho, bez čeho nemůžete žít a všech způsobů, jak nebýt sám a mít pocit bezpečí, klidu a dostatku. Pravda je ta, že toto vše je vaše. Vše, co vaše ego umístilo mimo vás, vám Já doručuji přímo až k vám, právě teď, moji milovaní.

Srdce každého z vás je tak nepopsatelně nádherné, existující uvnitř Mě, s křišťálovou čistotou, jakožto prostředek vašeho jedinečného projevu Vědomí. Všude kolem vás chóry andělů opěvují to, že zde v podobě vás stanulo Boží srdce jakožto dokonalá Láska, chovaná v náruči Stvořitele. Nikdy nejste sami, a jakmile otevřete svoje srdce pravdivé ozvěně Lásky, síla Lásky se začne projevovat a v podobě úžasných zázraků k vám bude v každém okamžiku vyzařovat odraz všeho, co jste.

Ať už to bude srdce vaší Blíženecké duše, které souzní s vaším nebo nekonečná hojnost Boží, ve které budete žít, přijměte to, že nejste sami. Já Jsem zde a společně jsme Láskou v milionech různých projevů, dokonale vyjadřující nádhernou duhu krásy Stvořitele, jejíž každá částečka musí být poznána a oceněna Božím srdcem, jímž jste vy.

Otevřete svá srdce. Přijměte tuto Lásku a najdete Mír, který se nad vámi sklání, aby vás naplnil až po okraj a přivedl vás Domů, do koloběhu této Lásky a štědrosti, kterou je pravda o našem vztahu. Pojďte! Dovolte Mi, abych pozvednul vaše drahé oči a nechte mě naplnit vaše srdce tímto hlubokým ujištěním. Vaše srdce může spatřit svět Ducha a může vám potvrdit, že vám všudypřítomní andělé přinášejí Poselství o Mé přítomnosti tak, abyste mohli svému srdci dovolit připojit se a být “online” jako prostředník, skrze kterého budete žít.

Pokud tak v důvěře ve Mně v tomto okamžiku učiníte, moji milí, tak, jak jsem vás žádal, zjistíte, že jste podporovaní, chovaní v oceánu Lásky a blaženosti a naplnění hřejivou Láskou a váš pohled je průzračnou září a vše, nač pohledíte svýma očima Lásky, bude dokonalé.

Rozpusťte své ochranné štíty a svá brnění ze strachu, která brání vašemu srdci, aby odpovídalo a dovolte, aby vás zaplnilo moje volání tak, aby se přítomnost této nekonečné Lásky “Já Jsem” mohla ubytovat zde ve vás. Důvěřujte mi pro tento okamžik. Dovolte mi, abych se stal součástí vašeho života, vašeho srdce, vaší Lásky, vašeho vědomí.

V jediném okamžiku pocítíte věčnost, když spočinete v Mém náručí a tváří v tvář uzříte blaženost a v té chvíli pochopíte, co leží za světem ega, budete připraveni a čekat až vstoupíte do spojení se Mnou, které je tak živoucí, tak hluboké, tak vyživující, tak mocné, něžné, intimní a tak osvěžující, že už nikdy nevyklouznete z mého náručí a neopustíte tuto důvěrnost, toto spojení a tuto útěchu a ujištění o tom, že vás chovám v Lásce a hledím na vás s Láskou. Mějte na paměti, že můžete žít v proudu Lásky, která bude žít skrze vaše srdce a otevírat vaši mysl uvědomění, že je neomezeným potvrzením a oslavou dokonalé Boží celistvosti. Nejste nikdy osamocení a není nic, čeho byste se měli bát kromě strachu samotného. Je to lež strachu, která vás udržuje daleko ode Mě, stejně jako strach přijmout toto naše spojení. Dovolte mé Lásce, aby nyní naplnila vaše srdce a zahřála ta místa, která jste cítili jako zamrzlá, odstřižená a osamocená. Cítíte, jak se vaše srdce rozšiřuje do otevřeného Božského srdce “Já Jsem” v nekonečném spojení s plností Lásky?

Copyright ©2010 Circle of Light

Zdroj: www.circleoflight.net

Z anglického originálu pro www.kruhysvetla.blog.cz přeložila Lenka S.

Podmínky pro kopírování článku: Tento článek je možné volně kopírovat a nekomerčním způsobem dále šířit pokud bude uvedena celá tato poznámka se zdroji textu a aktivními odkazy.

Posted on 13. septembra 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Pridaj komentár.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: