Deň Vášho narodenia má pre každého z Vás osobitný význam.

Deň, v ktorom sa človek narodil, má pre neho mimoriadny význam. Hovorí o jeho charakterových vlastnostiach, pracovných,  spoločenských a osobných potrebách, ale aj o jeho ponaučení a nedostatkoch.

Číslu, ktorým sa dátum narodenia začína, hovoríme primárne číslo. Tak si poďme postupne rozobrať čo jednotlivé čísla znamenajú 😀

1- NEZÁVISLOSŤ

Osoba narodená prvý deň v mesiaci je nezávislá a schopná hlbokej lásky. Je vnímavá, čestná a priama. Má tvorivý dar myslenia, schopnosť presadiť sa  a má vodcovskú silu s jasným pohľadom do budúcna…

Ľudia narodení v tento deň sú sebavedomí, ctižiadostiví, dynamickí a vynaliezaví.

Nedostatky : žiarlivosť, panovačnosť, tvrdohlavosť vo vzťahoch, neústupnosť.

2- DRUŽNOSŤ

Títo ľudia sú ohľaduplní, empatickí a citovo založení. Taktiež sú rodinne založení,  sú to romantici s  umeleckými sklonmi. Majú jemnú povahu, riadia sa intuíciou. Radi dávajú, ale i dostávajú a vážne rozhodnutia robia až po dôkladnom premyslení.

Nedostatky: precitlivelosť, zraniteľnosť, sklony obviňovať druhých. Chýba im odvaha, ctižiadostivosť a rozhodnosť.

3- KAMARÁSTVO

Títo ľudia sú spoločenskí a činorodí. Majú veľa nápadov, sú smelí, aktívni a iniciatívni. Zbožňujú úspech, majú dobrý vkus a vedia robiť viacero činností naraz.

Nedostatky: povrchnosť, výstrednosť, žiarlivosť, výbušnosť. Taktiež majú diktátorské sklony.

4- VYROVNANOSŤ

Ľudia so štvorkou v dátume narodenia, sú praktickí, vyrovnaní, rozhodní a konzervatívni. Majú vynikajúce organizačné schopnosti, v partnerskom vzťahu sú srdeční, štedrí a verní.

Nedostatky: Útočnosť, hrubosť, sebeckosť, sklon všetko kritizovať.

5- VNÍMAVOSŤ

Sú to osoby vnímavé, otvorené, odvážne a energické. Majú pozitívny vplyv na ľudí,vedia  s nimi komunikovať. Sú veselé, srdečné a pohotové. Dokážu riskovať, potrpia si na úspech a ocenenia.

Nedostatky: neurotickosť, náladovosť, konfliktnosť. Klamú a podvádzajú, vnucujú svoje názory druhým. Ľahko podliehajú stresu, sú nestále vo vzťahoch…

6- HARMÓNIA

Títo ľudia potrebujú lásku a teplo domova. Hľadajú partnera na celý život, sú láskaví, citliví a ohľaduplní. Milujú rodinu a ľudí a k životu potrebujú harmonický partnerský vzťah. Sú spravodliví, romantickí, oddaní.

Nedostatky: lenivosť, pomstychtivosť, sklony k závislosti od alkoholu a drog.

7- SKÚSENOSŤ

Títo ľudia majú dar počúvať svoj vnútorný hlas a majú liečiteľské schopnosti. Sú citliví, ústretoví a vnímaví. Dokážu dobre analyzovať vzniknuté situácie a sú dobrosrdeční.

Nedostatky: úzkostlivosť, naivita vo vzťahoch, sklon k závislosti od alkoholu a drog.

8- ROVNOVÁHA

Tieto osoby majú veľa energie a vodcovské sklony. Sú inteligentné, bystré, podnikavé, pracovité. Dôležitú úlohu u nich zohrávajú peniaze,úspech a postavenie.

Nedostatky: neústupnosť, nenásytnosť, radi klamú a kritizujú, sú netolerantné a tvrdohlavé.

9- UVÁŽLIVOSŤ

Sú veľmi citliví, spoľahliví a  priateľskí. Dokážu čeliť ťažkým situáciám, sú veľmi ctižiadostiví, tvoriví, úprimní a zodpovední. Majú vynikajúce organizačné schopnosti.

Nedostatky: impulzívnosť, agresivita, chyby hľadajú v druhých, neznesiteľnosť a nedotknuteľnosť…

10- SILA

Tieto osoby sú emocionálne silné, nezávislé a sebavedomé. Strážia si súkromie, úspechy dosahujú tvrdou prácou a majú vodcovské sklony. Dokážu sa presadiť.

Nedostatky: ťažko im rozumieť, sú nadradení, neústupní.

11- CITLIVOSŤ

Sú to osoby citlivé, intuitívne a charizmatické. Majú revolučné myslenia a autoritatívne sklony, sú perfekcionalisti.

Nedostatky: hnev, výbuchy emócií,  tvrdohlavosť, sebeckosť.

12- VŠESTRANNOSŤ

Títo ľudia sú činorodí a myšlienkovo veľmi bystrí, všestranní. Majú zmysel pre rodinu, sú priateľskí a spoločenskí, taktiež cieľavedomí a tvoriví.

Nedostatky: sú chaotickí, pociťujú stavy úzkosti a napätia, žiarlia a sú majetnícky, taktiež sa radi hnevajú a trpia túžbami po pomste.

13- ZRANITEĽNOSŤ

Tak títo ľudia sú samostatní, ctižiadostiví, verní, otvorení a oddaní. Tvrdo pracujú na získaní materiálnej istoty. Stále hľadajú nové príležitosti a ciele.

Nedostatky: urážlivosť a nedotknuteľnosť, vedia ubližovať rečami, trpia výbuchmi hnevu.

14- CIEĽAVEDOMOSŤ

S týmto číslom v dátume narodenia si ľudia zariaďujú životy podľa vlastných predstáv. Tvrdo pracujú a vedia zarobiť peniaze. Sú samostatní, zodpovední a prispôsobiví.

Nedostatky: impulzívnosť, podceňovanie druhých, ťažko zabúdajú na krivdy.

15- ODVAHA

Sú to ľudia vnímaví, citliví a nezávislí. Ale tiaž hrdí, pracovití a tvoriví. Túžia po majetku a popularite, vyhovuje im voľnosť a neviazaný život.

Nedostatky: vzdorovitosť, neústupnosť, pomstychtivosť.

16- PRIAMOČIAROSŤ

Tieto osoby majú jasný názor, čo je v živote dobré a čo zlé.  Sú nežné a milé, dobre vychádzajú s druhými. Majú liečiteľské schopnosti a inklinujú k duchovnému životu. Zmysel života hľadajú v pomoci druhým.

Nedostatky: nepriebojnosť, precitlivelosť, neistota, sklony k provokácii a rebelantstvu.

17- ZDATNOSŤ

Títo ľudia majú silu a odvahu. Sú citliví, ctižiadostiví, pracovití a  myslia logicky. Sú tiež spoločenskí a materiálne založení. Veľmi dôležitý je pre nich milostný vzťah.

Nedostatky: zlosť, vrtošivosť, posadnutosť úspechom a majetkom.

18- ZODPOVEDNOSŤ

Títo ľudia sú známi tým,že sú silní a zdatní.Dokážu prekonať ťažké situácie, túžia po uznaní. Sú múdri, ambiciózni, majú organizačné schopnosti.

Nedostatky: hnevlivosť, žiarlivosť, hrubosť, krutosť.

19- SPOLUPATRIČNOSŤ

Osoby s týmto dátumom,majú veľkú silu a elán. Sú trpezlivé a snažia sa vyhovieť druhým. V milostných vzťahoch sú oddané a vášnivo ochraňujú rodinu, sú vynaliezavé a tvorivé.

Nedostatky: nevyrovnanosť, náladovosť, žiarlivosť, nedôvera.


20- INTUÍCIA

Ľudia narodení dvadsiaty deň v mesiaci, sú citliví, oddaní, a láskaví. Potrebujú lásku, nehu a harmóniu. Sú trpezliví, otvorení a spory riešia dohodou.

Nedostatky: zlosť, nervozita, rýchla zmena názoru, strata sebavedomia.


21- POCHOPENIE

S dátumom narodenia 21 sú, ľudia ktorí majú veľký potenciál. Snažia sa pochopiť druhých, sú spoločenskí a diplomatickí. V milovanom vzťahu sú ohľaduplní a nežní.

Nedostatky: striedanie nálad, chamtivosť, vyvolávanie sporov.


22-VYTRVALOSŤ

Títo ľudia sú citliví a chápaví, preto potrebujú oporu partnera. Majú organizačné schopnosti , vo svojom povolaní sú výkonní a presní. Dôležitý je pre nich domov a materiálne zabezpečenie.

Nedostatky: pocity krivdy, výbuchy emócií, nedostatok sebadôvery.


23- SAMOSTATNOSŤ

Títo ľudia sa rozhodujú samy a nedajú sa ovplyvniť. Žijú svoj vlastný život, sú citliví, nežní a  milí. Taktiež chcú byť milovaní. V práci sú usilovní, v podnikaní šikovní.

Nedostatky: prelietavosť a nestálosť, ak žijú bez lásky upriamia ju na materiálne veci.


24- PRÍVETIVOSŤ

Títo ľudia sú veľmi  ochotní, veľkorysí, nežní a láskaví.  Majú radi harmóniu a krásu. Veľmi dôležitý je pre nich rodinný život. Majú dobré srdce a snažia sa pomáhať druhým.

Nedostatky: neistota, nízke sebavedomie, tajnostkárstvo, stres.


25- NENÁROČNOSŤ

Ľudia s týmto dátumom narodenia sú skromní, nenároční, tvoriví, zábavní. Vedia počúvať druhích, sú spoločenskí, príťažliví a praktickí. Pre život potrebujú citlivého partnera.

Nedostatky: nerozhodnosť, náladovosť, pocity krivdy.


26- PRIEBOJNOSŤ

Tieto osoby sú citlivé, láskavé a chápajúce. Majú veľkú vnútornú silu, ktorá im dáva možnosť prekonať aj veľmi ťažké prekážky. Sú pracovití, ctižiadostiví, diplomatickí a veľkorysí.

Nedostatky: arogancia, krutosť, pomstychtivosť, pýcha.


27- SVEDOMITOSŤ

S týmto číslom v dátume narodenia, sú osoby citlivé, poctivé, pragmatické. Dôležité sú prene rodina, domov a milostný vzťah.Rozhodujú sa až po dôkladnej úvahe.

Nedostatky: sklony k sebazničeniu a nervovému zrúteniu, kritizovanie…

28- ROZPOLUPLNOSŤ

Títo ľudia sa snažia byť nezávislí a snažia sa aj o úspech. Riadia sa najprv citom, až potom rozumom. Radi majú všetko pod kontrolou, sú nežní, milujúci, starostliví, ale aj dynamickí.

Nedostatky: konfliktnosť, dominancia,diktátorstvo, nositelia hnevu a neprajnosti.


29- NEPREHĽADNOSŤ

Tieto osoby sú citlivé a vnímavé, hľadajú pravdu a majú silnú intuíciu. Sú pracovité a vynaliezavé. Ľahko nadväzujú kontakty a sú príťažlivé.

Nedostatky: zraniteľnosť, výstrednosť, alkohol, drogy, problémy v manželstve.


30- RÁZNOSŤ

Títo ľudia vynikajú kreativitou a bystrosťou. Sú vynaliezaví, majú svoje čaro. Dokážu tvrdo pracovať,aby dosiahli pohodlie a komfort. Sú priateľskí, spoločenskí so zmyslom pre humor.

Nedostatky: kritickosť, vypočítavosť, ostrý jazyk.


31- MOTIVÁCIA

Ľudia s touto číslicou v dátume narodenia vynikajú vysokou mentálnou energiou. Urobia všetko pre dosiahnutie úspechu, majú vodcovské sklony.

Nedostatky: povrchnosť, neserióznosť, sklon klamať a podvádzať.


Tak moji milí dúfam,že som Vám trošku prezradila niečo o Vás 😀


Zdroj: časopis Veštiareň

Posted on 19. apríla 2010, in Numerológia. Bookmark the permalink. 2 komentáre.

  1. jejo,… tak tu som sa našla … a aj svoje detičky a aj iné osôbky 😛 … hm, .. no, a tie nedostatky sa nedali vypustiť 😆

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: